icon icon icon

T05

23

Tiêu thụ thép xây dựng giảm mạnh

Lượng thép xây dựng bán ra trong tháng 4 giảm hai chữ số, về mức thấp thứ hai kể từ năm 2022, dù giá liên tục giảm. Số liệu của Hiệp hội...

DỰ ÁN