icon icon icon

Tiêu thụ thép xây dựng giảm mạnh

Đăng bởi Hoàng văn Hoan vào lúc 23/05/2023

Lượng thép xây dựng bán ra trong tháng 4 giảm hai chữ số, về mức thấp thứ hai kể từ năm 2022, dù giá liên tục giảm.

Số liệu của Hiệp hội Thép Việt Nam (VSA) cho thấy, lượng bán hàng thép xây dựng trong tháng 4 đạt hơn 735.000 tấn, giảm 17% so với tháng trước và 15% so với cùng kỳ. Từ năm 2022 đến nay, đây là mức tiêu thụ thấp thứ hai mà thị trường ghi nhận.

Tiêu thụ kém khiến sản xuất thép xây dựng cũng đình trệ hơn. Trong tháng 4, cả nước sản xuất hơn 710.000 tấn, giảm 22% so với tháng trước và 37% so với cùng kỳ. Đây là con số thấp nhất từ năm 2022 đến nay.

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN:

DỰ ÁN